Sprawy administracyjne są regulowane przez szereg aktów prawnych. W zasadzie żadna inna dziedzina prawa nie jest aż tak bardzo „rozczłonkowana”, co powoduje, że większość tych spraw jest skomplikowana. Procedury administracyjne są mocno sformalizowane, a z drugiej strony urzędnikom nieraz wydaje się, że posiadają władzę absolutną. Niestety poziom znajomości przepisów prawa w organach administracji często nie jest zbyt dobry, co nieraz stoi na przeszkodzie w pozytywnym załatwieniu sprawy.

Postępowanie administracyjne uregulowana jest przede wszystkim w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, normujących tryb postępowania organów administracji publicznej i związana jest bezpośrednio ze stosowaniem prawa materialnego. Wykonywanie orzeczeń z kolei jest uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Określa ono środki przymusu stosowane przez organy administracji rządowej i organy gminy w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, a także sposób zabezpieczenia wykonania tych obowiązków.

Przepisy regulacyjne

Reprezentujemy spółki, małe przedsiębiorstwa, organizacje non-profit i osoby prywatne w wielu dziedzinach gospodarki, w których regulacja jest coraz ważniejszą częścią działalności. Niezależnie od tego, czy problemy dotyczą relacji z konsumentami, zgodności produktów z normami, bezpieczeństwa żywności lub wyrobów medycznych, nasza kancelaria doradzi Ci, w jaki sposób spełnić wymagania administracyjne, aby uniknąć konfliktów z władzami publicznymi.

Jeśli toczy się przeciwko Tobie postępowanie kontrolne, administracyjne lub dyscyplinarne, ważne jest, abyś skontaktował się z naszą kancelarią jak najszybciej, aby zapewnić sobie obronę przed negatywnym rozstrzygnięciem.

Prawo żywnościowe

Prawo żywnościowe obejmuje regulacje odnoszące się do produkcji, eksportu, importu i obrotu żywnością, zarówno w kontekście jej bezpieczeństwa i higieny, jak również w kontekście możliwości reklamy żywności oraz stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Są to kwestie ważne w szczególności w przypadku suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ponieważ tego typu produkty mogą zostać łatwo zaklasyfikowane jako produkty lecznicze.

Usługi prawne w zakresie prawa żywnościowego świadczone przez Kancelarię, obejmują m.in.:

  • pomoc prawną przy produkcji, wprowadzaniu do obrotu, imporcie i eksporcie żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • opiniowanie dopuszczalności oznakowania i reklamy artykułów spożywczych,
  • udział w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • opiniowanie i pomoc prawna przy wprowadzaniu do obrotu “produktów z pogranicza”,
  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców z branży FMCG.