smart kontrakty

Nowe technologie to przede wszystkim nowe wyzwania prawne. W wielu wypadkach oznacza to konieczność zmagania się z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikacji prawnej innowacyjnych produktów lub usług albo wręcz z brakiem odpowiednich regulacji. Poza tym w dobie internetowego społeczeństwa informacyjnego coraz większą wagę przywiązujemy do wartości niematerialnych. Zakupy przez Internet, strony WWW, ochrona dóbr osobistych, uczciwa konkurencja, prawa autorskie, kryptowaluty, smart kontrakty – oto dziedziny, w których często niezbędna jest pomoc specjalisty.

Staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewniając między innymi:

 • opracowywanie umów w przedmiocie tworzenia i przenoszenia praw do produktów informatycznych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów przenoszących majątkowe prawa autorskie
 • obsługę transakcji, których przedmiotem jest rozporządzenie serwisami internetowymi (zbycie, dzierżawa) oraz nabycie (zmiana abonenta) bądź korzystanie z domen internetowych,
 • opracowanie umów dotyczących korzystania z oprogramowania i usług informatycznych, w tym hostingu, usług dostępu do sieci i transmisji danych,
 • opiniowanie dopuszczalności prowadzenia danego typu działalności w środowisku Internet w ramach obowiązującego porządku prawnego,
 • opracowanie dokumentacji prawnej związanej z prowadzeniem przedsięwzięć e-commerce; regulaminy serwisu, wzory umów, informacje dodatkowe dotyczące zasad funkcjonowania serwisu, procedury alternatywnego rozwiązywania sporów,
 • audytowanie istniejących serwisów internetowych pod kątem zgodności z prawem prowadzonej działalności oraz kompletności i legalności posiadanej dokumentacji,
 • opracowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej tworzenia i wykorzystywania baz danych oraz eksploatacji i ochrony praw do domen internetowych,
 • porady prawne w zakresie umów zawieranych z konsumentami na odległość – obowiązki przedsiębiorców, prawa i roszczenia konsumentów; sporządzanie umów i opinii prawnych
 • analizę prawną i przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej obrotu kryptowalutami i wymiany na waluty fiat
 • analizę prawną i przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej ICO, DAO i smart kontraktów