Zastrzeżenia prawne (Disclaimer)

Niniejsza nota prawna stanowi zbiór oświadczeń i zastrzeżeń prawnych związanych z działaniem niniejszego serwisu oraz z treściami w nim prezentowanymi.

Administrator dołoży wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak nie może on udzielić żadnej gwarancji że prezentowane w serwisie treści są aktualne i pozbawione są jakichkolwiek błędów i niedokładności.

Wszelkie dane zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na stronie internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej prosimy o kontakt bezpośredni.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek plików, materiałów tekstowych czy graficznych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zawarte na innych stronach internetowych, do których odnośniki zostały tutaj opublikowane.

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania.

Prawa autorskie

Licencja Creative Commons

Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, materiały tekstowe zawarte na tej stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Materiały graficzne, wideo, audio, audiowizualne i pozostałe, należą do domeny publicznej, jeżeli nie zostało w nich wyraźnie wskazane, że są licencjowane.

* Użyte na stronie statystyki pochodzą z serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępnego pod tym adresem: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna