Zwolnienie z kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Wniosek o zwolnienie osoby fizycznej z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.
Oświadczenie składane przez osobę fizyczną, ubiegającą się o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Pełnomocnik z urzędu

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym, karnym-skarbowym i wykroczeniowym.
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową.
Wniosek o ustanowienie dla osoby fizycznej pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym.
Oświadczenie składane przez osobę fizyczną, ubiegającą się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym.

Prawo pomocy przed sądem administracyjnym

Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, składanego przez osobę fizyczną w postępowaniu przed sądem administracyjnym. We wniosku należy zaznaczyć, czy dotyczy on zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu, czy obu tych form pomocy.
Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, składanego przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną, bądź organizację mającą zdolność sądową w postępowaniu przed sądem administracyjnym. We wniosku należy zaznaczyć, czy dotyczy on zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu, czy obu tych form pomocy.

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo udzielane radcy prawnemu do prowadzenia pojedynczej sprawy w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy, udzielane przez osobę fizyczną.
Upoważnienie do obrony w postępowaniu karnym, karnym – skarbowym lub wykroczeniowym.
Upoważnienie do obrony w postępowaniu karnym, karnym – skarbowym i wykroczeniowym, w języku polskim i angielskim.