Radca Prawny Rafał Grabka – Wrocław https://kancelaria-grabka.pl Mon, 03 Dec 2018 15:28:42 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 https://kancelaria-grabka.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-kancelaria_logotyp-2-32x32.png Radca Prawny Rafał Grabka – Wrocław https://kancelaria-grabka.pl 32 32 Likwidacja spółki z o.o., cz. 3 https://kancelaria-grabka.pl/wykreslenie-spolki https://kancelaria-grabka.pl/wykreslenie-spolki#respond Tue, 02 Jan 2018 14:17:22 +0000 https://kancelaria-grabka.pl/?p=1967 Autor: Rafał Grabka

Postępowanie likwidacyjne musi trwać co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Dopiero bowiem po upływie tego terminu możliwe jest podzielenie majątku pozostałego po zlikwidowanej spółce i zgłoszenie do sądu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Czynności likwidacyjne Głównym zadaniem likwidatorów w trakcie likwidacji spółki z o.o. jest zakończenie […]

Artykuł Likwidacja spółki z o.o., cz. 3 pochodzi z serwisu Radca Prawny Rafał Grabka - Wrocław.

]]>
https://kancelaria-grabka.pl/wykreslenie-spolki/feed 0
Likwidacja spółki z o.o., cz. 2 https://kancelaria-grabka.pl/otwarcie-likwidacji https://kancelaria-grabka.pl/otwarcie-likwidacji#respond Sun, 03 Sep 2017 13:00:45 +0000 https://kancelaria-grabka.pl/?p=1942 Autor: Rafał Grabka

Początkiem procesu likwidacyjnego jest otwarcie likwidacji, które następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Osobowość prawna W trakcie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną, a zatem i wszystkie zdolności: prawną, do czynności prawnych, sądową i procesową. Dochodzi natomiast […]

Artykuł Likwidacja spółki z o.o., cz. 2 pochodzi z serwisu Radca Prawny Rafał Grabka - Wrocław.

]]>
https://kancelaria-grabka.pl/otwarcie-likwidacji/feed 0
Likwidacja spółki z o.o., cz. 1 https://kancelaria-grabka.pl/rozwiazanie-spolki https://kancelaria-grabka.pl/rozwiazanie-spolki#respond Sun, 27 Aug 2017 13:25:53 +0000 https://kancelaria-grabka.pl/?p=1928 Autor: Rafał Grabka

Rozwiązanie spółki polega na zakończeniu jej bytu prawnego. Rozwiązanie spółki nie następuje samoistnie, lecz stanowi złożoną czynność prawną wymagającą spełnienia wielu koniecznych przesłanek. Najważniejsze z tych przesłanek to: 1) zaistnienie przyczyn jej rozwiązania, 2) przeprowadzenie likwidacji, 3) wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Postępowanie likwidacyjne stanowi regułę, a jego pominięcie jest możliwe tylko gdy przepis tak […]

Artykuł Likwidacja spółki z o.o., cz. 1 pochodzi z serwisu Radca Prawny Rafał Grabka - Wrocław.

]]>
https://kancelaria-grabka.pl/rozwiazanie-spolki/feed 0
Rozwiązanie spółki cywilnej https://kancelaria-grabka.pl/rozwiazanie-spolki-cywilnej https://kancelaria-grabka.pl/rozwiazanie-spolki-cywilnej#respond Fri, 04 Nov 2016 15:45:26 +0000 https://kancelaria-grabka.pl/?p=1703 Autor: Rafał Grabka

Rozwiązanie spółki cywilnej z mocy prawa 1. Przyczyny rozwiązania wskazane w umowie spółki W umowie spółki można określić okoliczności, które spowodują rozwiązanie spółki z chwilą ich wystąpienia (np. upływ czasu, brak zysku lub wystąpienie określonych strat). Umowna przyczyna – w razie jej ziszczenia – tylko wtedy powoduje rozwiązanie spółki cywilnej, gdy po jej zaistnieniu zaprzestano […]

Artykuł Rozwiązanie spółki cywilnej pochodzi z serwisu Radca Prawny Rafał Grabka - Wrocław.

]]>
https://kancelaria-grabka.pl/rozwiazanie-spolki-cywilnej/feed 0
Wystąpienie ze spółki cywilnej https://kancelaria-grabka.pl/wypowiedzenie-udzialu-w-spolce-cywilnej https://kancelaria-grabka.pl/wypowiedzenie-udzialu-w-spolce-cywilnej#respond Fri, 09 Sep 2016 11:28:22 +0000 https://kancelaria-grabka.pl/?p=1698 Autor: Rafał Grabka

Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym, w którym istotne znaczenie odgrywa wzajemne zaufanie stron. Stąd ważnym elementem tego stosunku prawnego jest jego skład osobowy. Zamierzony wspólny cel powinien być realizowany dzięki współpracy konkretnych osób, tworzących spółkę. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dalsza współpraca pomiędzy wspólnikami nie jest możliwa. Kodeks cywilny przewiduje w takiej sytuacji możliwość wystąpienia […]

Artykuł Wystąpienie ze spółki cywilnej pochodzi z serwisu Radca Prawny Rafał Grabka - Wrocław.

]]>
https://kancelaria-grabka.pl/wypowiedzenie-udzialu-w-spolce-cywilnej/feed 0