RADCA PRAWNY RAFAŁ GRABKA

IUSTITIA EST CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS IUS SUUM CUIQUE TRIBUENDI | SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST STAŁĄ I NIEZMIENNĄ WOLĄ PRZYZNANIA KAŻDEMU NALEŻNEGO MU PRAWA


Przykładowe umowy i inne dokumenty przygotowane przez Kancelarię SPRAWDŹ

O Kancelarii

Szanowni Państwo,

Głębokie przekonanie, że Kancelaria zawsze powinna szukać lepszych rozwiązań i dbać o interes swoich Klientów, a Radca Prawny nie powinien być tylko Ekspertem, lecz przede wszystkim Partnerem, zaowocowało stworzeniem Kancelarii, o której Klient będzie mógł powiedzieć „przyjazna".

Nasza filozofia działania jest prosta: dbamy o prawne bezpieczeństwo wszelakich przedsięwzięć przez Państwa podejmowanych, znajdujemy najlepsze rozwiązania prawne, wspieramy Was przy podejmowaniu trudnych decyzji. Jesteśmy, gdy nas potrzebujecie.

Profesjonalizm, perfekcjonizm, uczciwość, skuteczność działania i nastawienie na budowanie zaufania pozwalają nam zaproponować Państwu usługi prawne na najwyższym poziomie. Usługi, które adresujemy do najbardziej wymagających Klientów, którzy jakość obsługi traktują priorytetowo.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii. Mam nadzieję, że zaprezentowane informacje pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu z nami współpracy.

Radca Prawny Rafał Grabka Wrocław
KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁA GRABKI

  • UL. GĄDOWSKA 6B, 54-214 WROCŁAW
  • +48 721-506-710
  • [email protected]
  • RADCA.WROCLAW

ZOSTAW WIADOMOŚĆ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Porady prawne online Porady online

KAZUSY

Przykłady niektórych spraw prowadzonych przez Kancelarię. Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej
naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

Dwóch przeciwników procesowych spotkało się w restauracji, w celu porozmawiania o toczącej się między nimi sprawie sądowej. Rozmowa przekształciła się w próbę nakłonienia jednej osoby przez drugą do zmiany zeznań w trakcie procesu sądowego. Nakłaniana osoba nagrała całe spotkanie, nie informując o tym rozmówcy, a stenogram z nagrania użyty został w sporze sądowym, jako...
udaremnienie zaspokojenia wierzyciela

Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela

Kilka osób, pełniących funkcje zarządcze, zostało oskarżonych o to, że swoim działaniem doprowadzili do udaremnienia zaspokojenia wierzyciela spółki, którą zarządzali. Spółka wówczas znajdowała się w końcowym etapie swojej działalności, jej głównym wierzycielem był podmiot powiązany, a drugim z wierzycieli - były członek zarządu.
wycofanie z rynku suplementu diety

Wycofanie z rynku suplementu diety

Inspektor sanitarny nakazał wycofanie z rynku produktu będącego suplementem diety i nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Sentencja decyzji wskazywała, że nastąpiło to ze względu na błędne oznakowanie produktu, wskazujące na posiadanie przez produkt właściwości leczniczych.
likwidacja spółki

Likwidacja zadłużonej spółki

Klient podjął decyzję o zakończeniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta faktycznie nie prowadziła już działalności, jednakże miała spore długi względem spółki-matki. Termin do spłaty tychże długów był sukcesywnie przedłużany - ale nie uległy one przedawnieniu, nie zostały również umorzone.
oszustwo prokurenta

Oszustwo prokurenta

Oskarżonemu zarzucono, że działając z z góry powziętym zamiarze, zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, otrzymując przy tym telefony komórkowe i laptop, a następnie nie zapłacił ani nie miał zamiaru zapłacić za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, jak również nie zwrócił otrzymanych telefonów i notebooka

BLOG

Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy

18 maja 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustaw prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami, wprowadzająca sankcję w postaci zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wskazywano, że wprowadzenie takiej regulacji ma służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przyczynienie...

Zarządzenie wykonania kary

W dniu 09 lutego 2015 r. w życie wszedł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. (Dz.U.2013.905), zgodnie z którym art. 75 § 1 Kodeksu karnego, na podstawie którego sądy zarządzają wykonanie kary zawieszonej warunkowo, częściowo został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Wymieniony wyżej przepis traci moc...

Nowelizacja zasad dziedziczenia

Sejm 06.02.2015 r. uchwalił nowelizację kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzając zmiany w prawie spadkowym. Do tej pory, co do zasady, ten kto nie zdążył złożyć stosownego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o powołaniu do spadku, dziedziczył spadek wprost, a zatem dziedziczył całość długów zmarłego, bez żadnych ograniczeń. Zasadą...