RADCA PRAWNY RAFAŁ GRABKA


RADCA PRAWNY RAFAŁ GRABKA

Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa