RADCA PRAWNY RAFAŁ GRABKA

IUSTITIA EST CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS IUS SUUM CUIQUE TRIBUENDI | SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST STAŁĄ I NIEZMIENNĄ WOLĄ PRZYZNANIA KAŻDEMU NALEŻNEGO MU PRAWA


Sprawdź naszą ofertę - zadzwoń 721506710 / skype radca.wroclaw lub napisz kancelaria@kancelaria-grabka.pl

Sprawy karne

Niezależnie, jaki został Ci postawiony zarzut, czy będzie to prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, wypadek drogowy, oszustwo, czy też skimming, musisz natychmiast skorzystać z pomocy prawnej. Skontaktuj się z nami, nawet jeśli uważasz, że sprawa jest dość trywialna, także w sytuacji, gdy zeznajesz jako świadek.

Sprawy cywilne

W procesie cywilnym obowiązuje zasada formalizmu, a nie obiektywizmu, a sąd nie jest zobowiązany do wszechstronnego zbadania i wyjaśnienia sprawy. Jeżeli zatem nie weźmiesz aktywnego udziału w postępowaniu, możesz liczyć się z dużym prawdopodobieństwem przegrania sprawy. Nasz zespół zapewni Ci bezproblemowe przejście przez proces cywilny.

Nowe technologie

Nowe technologie to przede wszystkim nowe wyzwania prawne. Zakupy przez Internet, strony WWW, ochrona dóbr osobistych, uczciwa konkurencja, prawa autorskie, kryptowaluty, smart kontrakty – oto dziedziny, w których często niezbędna jest pomoc specjalisty.

Sprawy gospodarcze

Prowadzenie firmy często wymaga uzyskiwania pomocy prawnej co do szerokiego zakresu zagadnień. Zdajemy sobie sprawę, jak czasochłonne i kosztowne mogą być spory i problemy prawne. Dlatego ciężar prowadzenia sporu przejmujemy w całości na siebie i zawsze staramy się ustalić z góry koszty sprawy, dzięki czemu możesz skoncentrować się na prowadzeniu firmy.

Regulacje administracyjne

Jeśli toczy się przeciwko Tobie postępowanie kontrolne, administracyjne lub dyscyplinarne, ważne jest, abyś skontaktować się z naszą kancelarią jak najszybciej, aby zapewnić sobie obronę przed negatywnym rozstrzygnięciem. Niezależnie od tego, czy problemy dotyczą relacji z konsumentami, zgodności produktów z normami, bezpieczeństwa żywności lub wyrobów medycznych, nasza kancelaria doradzi Ci, w jaki sposób spełnić wymagania administracyjne, aby uniknąć konfliktów z władzami publicznymi.

Przykładowe umowy i inne dokumenty przygotowane przez Kancelarię SPRAWDŹ

O Kancelarii

Szanowni Państwo,

Głębokie przekonanie, że Kancelaria zawsze powinna szukać lepszych rozwiązań i dbać o interes swoich Klientów, a Radca Prawny nie powinien być tylko Ekspertem, lecz przede wszystkim Partnerem, zaowocowało stworzeniem Kancelarii, o której Klient będzie mógł powiedzieć „przyjazna".

Nasza filozofia działania jest prosta: dbamy o prawne bezpieczeństwo wszelakich przedsięwzięć przez Państwa podejmowanych, znajdujemy najlepsze rozwiązania prawne, wspieramy Was przy podejmowaniu trudnych decyzji. Jesteśmy, gdy nas potrzebujecie.

Profesjonalizm, perfekcjonizm, uczciwość, skuteczność działania i nastawienie na budowanie zaufania pozwalają nam zaproponować Państwu usługi prawne na najwyższym poziomie. Usługi, które adresujemy do najbardziej wymagających Klientów, którzy jakość obsługi traktują priorytetowo.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii. Mam nadzieję, że zaprezentowane informacje pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu z nami współpracy.

Gdyby natomiast ktoś chciał dowiedzieć się o mnie trochę więcej, szczególnie o doświadczeniu zawodowym, zapraszam na stronę: http://cv.kancelaria-grabka.pl

Radca Prawny Rafał Grabka Wrocław

Porady prawne online Porady online

KAZUSY

Przykłady niektórych spraw prowadzonych przez Kancelarię. Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej
naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

Dwóch przeciwników procesowych spotkało się w restauracji, w celu porozmawiania o toczącej się między nimi sprawie sądowej. Rozmowa przekształciła się w próbę nakłonienia jednej osoby przez drugą do zmiany zeznań w trakcie procesu sądowego. Nakłaniana osoba nagrała całe spotkanie, nie informując o tym rozmówcy, a stenogram z nagrania użyty został w sporze sądowym, jako...
udaremnienie zaspokojenia wierzyciela

Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela

Kilka osób, pełniących funkcje zarządcze, zostało oskarżonych o to, że swoim działaniem doprowadzili do udaremnienia zaspokojenia wierzyciela spółki, którą zarządzali. Spółka wówczas znajdowała się w końcowym etapie swojej działalności, jej głównym wierzycielem był podmiot powiązany, a drugim z wierzycieli - były członek zarządu.
wycofanie z rynku suplementu diety

Wycofanie z rynku suplementu diety

Inspektor sanitarny nakazał wycofanie z rynku produktu będącego suplementem diety i nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Sentencja decyzji wskazywała, że nastąpiło to ze względu na błędne oznakowanie produktu, wskazujące na posiadanie przez produkt właściwości leczniczych.
likwidacja spółki

Likwidacja zadłużonej spółki

Klient podjął decyzję o zakończeniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta faktycznie nie prowadziła już działalności, jednakże miała spore długi względem spółki-matki. Termin do spłaty tychże długów był sukcesywnie przedłużany - ale nie uległy one przedawnieniu, nie zostały również umorzone.
oszustwo prokurenta

Oszustwo prokurenta

Oskarżonemu zarzucono, że działając z z góry powziętym zamiarze, zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, otrzymując przy tym telefony komórkowe i laptop, a następnie nie zapłacił ani nie miał zamiaru zapłacić za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, jak również nie zwrócił otrzymanych telefonów i notebooka

BLOG

Likwidacja spółki z o.o., cz. 3

Postępowanie likwidacyjne musi trwać co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Dopiero bowiem po upływie tego terminu możliwe jest podzielenie majątku pozostałego po zlikwidowanej spółce i zgłoszenie do sądu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Czynności likwidacyjne Głównym zadaniem likwidatorów w trakcie likwidacji spółki z o.o. jest...

Likwidacja spółki z o.o., cz. 2

Początkiem procesu likwidacyjnego jest otwarcie likwidacji, które następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Osobowość prawna W trakcie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną, a zatem i wszystkie zdolności: prawną, do czynności prawnych, sądową i procesową. Dochodzi...

Likwidacja spółki z o.o., cz. 1

Rozwiązanie spółki polega na zakończeniu jej bytu prawnego. Rozwiązanie spółki nie następuje samoistnie, lecz stanowi złożoną czynność prawną wymagającą spełnienia wielu koniecznych przesłanek. Najważniejsze z tych przesłanek to: 1) zaistnienie przyczyn jej rozwiązania, 2) przeprowadzenie likwidacji, 3) wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Postępowanie likwidacyjne stanowi regułę, a jego pominięcie jest możliwe tylko gdy przepis...